Κωστής Δρυγιανάκης - Μετα-Οπτικά Τοπία

Another fantastic album by Greek composer Costis Drygianankis, "Post-Optical Landscapes" from 1999 is denser and stranger than "ThoughIspeak..." (posted yesterday). On this album, Drygianankis took loads of recordings (of string instruments, flutes and bassoons, piano, voice, and unrecognizable percussive/shuffling sounds) made between 1976 to 1998 and collaged them into two long and unsettling pieces.

Κωστής Δρυγιανάκης (Costis Drygianakis) - Μετα-Οπτικά Τοπία

0 comments: